Πέος και όσχεο ανατομικά στοιχεία

Το πέος

Το πέος χωρίζεται σε δύο μοίρες, την περινεϊκή (ρίζα του πέους) και την ελεύθερη μοίρα. Η ρίζα του πέους βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ηβική σύμφυση και είναι καλυμμένη από τα ανατομικά μόρια του περινέου. Η ελεύθερη μοίρα αποτελεί το τμήμα του πέους που προβάλλει μπροστά από την ηβική χώρα και αποτελείται από το σώμα και την βάλανο, τα οποία διαχωρίζονται με σαφές όριο που καλείται αυχένας του πέους.

Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο του πέους αποτελούν τα δύο σηραγγώδη σώματά του(εικ.1α,β) (corpora cavernosa), που περιέχουν το στυτικό ιστό. Στη μεγαλύτερη έκταση του σώματος, μέχρι τη βάση του πέους, τα δύο σηραγγώδη σώματα του πέους είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα σώμα με ένα ινώδες διάφραγμα, που τα διαχωρίζει σε δεξιό και αριστερό. Στη βάση του πέους τα σηραγγώδη σώματα διαχωρίζονται και απομακρύνονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας τα σκέλη των σηραγγωδών σωμάτων, που φέρονται στην κάτω επιφάνεια των ηβοϊσχιακών κλάδων, όπου προσφύονται στερεά και αποτελούν την ονομαζόμενη ρίζα του πέους.

 

πέος ανατομικές δομές διατομή πόσθη ουρήθραπέος ανατομικές δομές διατομή ουρήθρα πόσθη σηραγγώδη σώματαΕικόνα 1α,β: To Πέος και οι ανατομικές του δομές σε διατομή

Μέσα και κατά μήκος του σπογγιώδους σώματος της ουρήθρας πορεύεται η πεϊκή μοίρα της πρόσθιας ουρήθρας, η οποία περιβάλλεται από τον σπογγιώδη ιστό κι έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο της ανδρικής ουρήθρας.

Η πόσθη αποτελεί το δέρμα που καλύπτει την ελεύθερη μοίρα και εμφανίζει στην κάτω επιφάνεια την ραφή του πέους (εικ.2). Το τμήμα της πόσθης που καλύπτει την βάλανο ονομάζεται ακροποσθία. Η περιτονία του πέους αποτελεί ένα πέταλο ινώδους συνδετικού ιστού που περιβάλλει τα σηραγγώδη σώματα.

πέος ακροποσθία βάλανοςΕικόνα 2: Παρατηρείται την ακροποσθία, δηλαδή η άκρη του δέρματος που καλύπτει την βάλανο

Οι μύες του περινέου που σχετίζονται με την λειτουργία του πέους είναι ο βολβοσηραγγώδης και οι ισχιοσηραγγώδεις μύες. Ο βολβοσηραγγώδης μυς περιβάλλει τον βολβό του σηραγγώδους σώματος της ουρήθρας, ενώ οι ισχιοσηραγγώδεις πορεύονται κάτω από κάθε σκέλος του πέους. 

Το όσχεο

Είναι ένας σάκος από ρυτιδωμένο δέρμα που κρέμεται κάτω από το πέος και περιέχει τους όρχεις. Χωρίζεται στη μέση από μία ινώδη μεμβράνη, η οποία στην επιφάνεια διακρίνεται σαν μια ραφή, την οσχεϊκή ραφή. Το δέρμα του οσχέου είναι σκουρόχρωμο και λεπτό και περιλαμβάνει πολλούς σμηγματογόνους αδένες και αραιές τρίχες. Κάτω από την επιδερμίδα υπάρχει ένας λείος μυς, ο δαρτός χιτώνας.

πέος οσχέου ανατομικά στοιχεία

πέος ανατομία οσχέου ημιόσχεο

Παρατηρείται τ’ανατομικά στοιχεία του οσχέου

Σε κάθε ημιόσχεο, ο όρχις κρέμεται από τα στοιχεία του σπερματικού τόνου, περιβαλλόμενος από τον ιδίως ελυτροειδή χιτώνα (tunica vaginalis), ο οποίος έχει ένα δεύτερο πέταλο, που υπαλείφει εκ των έσω τον κύριο χιτώνα του όρχι, τον κοινό ελυτροειδή χιτώνα. Μεταξύ των δύο πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα, υπάρχει ένας χώρος σχισμοειδής, που περιέχει λίγο υγρό και μέσα σ΄ αυτόν το χώρο κινείται και διολισθαίνει ο όρχις.