Γεννητικά όργανα άνδρα ανατομία

Στα έξω γεννητικά όργανα, που βρίσκονται εκτός του σώματος, ανήκουν το πέος και το όσχεο, που περιέχει τα κύρια από τα έσω όργανα, δηλαδή τους γεννητικούς αδένες του άνδρα, τους όρχεις.

Εικόνες

 

έξω γεννητικά όργανα άνδρα ανατομία πέοςέξω γεννητικά όργανα άνδρα όσχεο

έσω γεννητικά όργανα άνδρα όρχεις ανατομία

έσω γεννητικά όργανα όρχεις ανατομία

Εδώ βλέπετε και τις ανάλογες εικόνες , στις δύο πρώτες διακρίνεται το πέος με τ’ ανατομικά του στοιχεία και στις υπόλοιπες το όσχεο μέσα στο οποίο υπάρχουν οι όρχεις με τα στοιχεία τους.