• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Όγκοι των Όρχεων
Οι Όγκοι των Όρχεων

Καρκίνος των όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων αυξάνεται και αυτό έχει παρατηρηθεί από το 1970. Αποτελεί τον συχνότερο συμπαγή όγκο στους νέους άνδρες. Είναι ο συχνότερος καρκίνος σε άνδρες ηλικίας από 15 έως 35 ετών εικ.1.

Οι ιστολογικές μορφές του καρκίνου των όρχεων είναι διαφόρων τύπων με συχνότερους το τεράτωμα, το σεμίνωμα τις μορφές που προσομοιάζουν προς το τεράτωμα και το σεμίνωμα και τέλος το λέμφωμα.

Ταυτόχρονα με την αύξηση της συχνότητας έχει σημειωθεί και σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ίαση με τα ποσοστά της θνησιμότητας να έχουν μειωθεί.

 


Καρκίνος του όρχι όρχεωνΕικόνα1. Καρκίνος του όρχι

Στην πλειονότητά τους σχεδόν οι όγκοι προέρχονται από τα σπερματικά κύτταρα (germ cell tumors), ενώ ένα μικρό ποσοστό αποτελούν οι όγκοι του στρώματος (gonadostromal tumors). Σε ηλικίες μικρότερες των 10 χρόνων, σπάνια εμφανίζονται οι όγκοι από υπολείμματα του λεκιθικού ασκού (yolk sac tumor) και σε ενήλικες άνω των 60 χρόνων τα λεμφώματα του όρχι (lymphomas), που συνήθως είναι μεταστατικά.

Όπως προαναφέρθηκε, ο καρκίνος των όρχεων προσβάλλει νεαρά άτομα κυρίως με :

- Κρυψορχία. Κατά την εμβρυϊκή περίοδο οι όρχεις φυσιολογικά  βρίσκονται εντός της κοιλίας και κατεβαίνουν στη φυσιολογική τους θέση πριν από τη γέννηση. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο,η νόσος αντιμετωπίζεται χειρουργικά.Υποστηρίζεται ότι το ιστορικό και μόνο κρυψορχίας είναι παράγοντας κινδύνου. Άτομα με κρυψορχία, χειρουργηθείσα ή μη παρουσιάζουν 3-14 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκινώματος στον όρχι από ότι τα φυσιολογικά άτομα, ενώ ο άλλος όρχις ο φυσιολογικός, σε ποσοστά μέχρι 5% μπορεί να φιλοξενεί καρκίνωμα in-situ. Αυτό σημαίνει ότι η κρυψορχία πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργείται, αν μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής του ατόμου ο όρχις δεν καταλήξει στη φυσιολογική του θέση, όπου παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης ψηλάφησης και έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης, στην περίπτωση εμφάνισης όγκου.

- Οικογενειακό ιστορικό. Η εμφάνιση καρκίνου των όρχεων στον ανδρικό πληθυσμό της οικογένειας αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης της νόσου.

- Σύνδρομο Klinefelter. Σπάνιο γενετικό νόσημα,που συνοδεύεται από σωματικές και ψυχολογικές ανωμαλίες.

- Παλιές κακώσεις του όσχεου ή φλεγμονές των όρχεων. Αναφέρονται ως παράγοντες κινδύνου,υπό το ερώτημα αν ευθύνονται άμεσα για την εμφάνιση καρκίνου ή συμβάλλουν στην ταυτόχρονη έγκαιρη διάγνωση λόγω της προσοχής που δίνεται στην περιοχή.

Μόνο η τακτική αυτοεξέταση θα μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε έγκαιρα κάποια διαφοροποίηση στους όρχεις σε σχέση με το παρελθόν, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος.Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:- Η ψηλάφηση κάποιας μάζας διαφορετικής υφής, διάφορου μεγέθους, χωρίς αναγκαστικά να πονά.- Η μεγέθυνση ή σμίκρυνση κάποιου όρχεως.

- Η διαφοροποίηση της υφής -συνήθως σκλήρυνση-συνολικά κάποιου όρχεως.- Η εμφάνιση ήπιου βαθέος πόνου στο όσχεο ή/και στο υπογάστριο. - Η συλλογή υγρού στο όσχεο.- Πόνος, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση.- Μεγέθυνση ή/και ευαισθησία των μαστών.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία κάποιουή κάποιων από τα παραπάνω δεν σημαίνει αναγκαστικά την παρουσία καρκίνου των όρχεων. Υπάρχουν πολλές παθήσεις που μπορεί να δίνουν παρόμοια συμπτωματολογία, όπως υδροκήλη, κιρσοκήλη, ορχίτιδα,επιδιδυμίτιδα, οσχεοκήλη (μια μορφή κήλης) και άλλες. 

Κλινική εκδήλωση και διάγνωση του καρκίνου όρχεων

Συνήθως οι όγκοι των όρχεων εμφανίζονται ως  ανώδυνες διογκώσεις, που αφορούν ένα τμήμα ή το σύνολο του όρχι και γίνονται αντιληπτές από τον ίδιο τον ασθενή, γι΄ αυτό και συνιστάται σε νεαρούς ενήλικες η αυτοεξέτασή τους, συστηματικά και περιοδικά εικ.2. Σπανιότερα εκδηλώνονται με συμπτώματα από τις μεταστάσεις, όπως ο βήχας, η γρήγορη κόπωση ή οι πόνοι στα οστά ή και με διόγκωση στο επιγάστριο (το συχνότερο σύμπτωμα σε όγκους της παιδικής ηλικίας) ή στην αριστερή αυχενική χώρα, από διογκωμένα κοιλιακά (οπισθοπεριτοναϊκά) ή υπερκλείδια λεμφογάγγλια, αντίστοιχα. Πολύ σπάνια μπορεί να υπάρχει και γυναικομαστία.

όζος σκληρία όρχι καρκίνοςΕικόνα 2. Ο όζος, η μικρή σκληρία στον όρχι

Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει την ανώδυνη και σκληρή διόγκωση του όρχι, που έχει ανώμαλη επιφάνεια και μπορεί να επεκτείνεται σε ολόκληρο τον όρχι ή και στη επιδιδυμίδα και τα στοιχεία του σπερματικού τόνου. Η πρώτη εργαστηριακή εξέταση που εφαρμόζεται είναι το υπερηχοτομογράφημα, που προσδιορίζει τη θέση και τη φύση του όγκου, ο οποίος εμφανίζεται ως συμπαγής μάζα, ετερογενούς σύστασης, με περιοχές έντονης ή μικρότερης ηχογένειας και άλλες νεκρωτικές και ανηχοϊκές  και μας πληροφορεί και για τα παρακείμενα οργάνα (επιδιδυμίδα, σπερματικό τόνο). Στο αίμα εξετάζονται και οι καρκινικοί δείκτες, της Α-φετοπρωτεϊνης (Alpha-fetoprotein ή AFP), της χοριακής γοναδοτροπίνης (human chorionic gonatdotrophin, hCG) και γαλακτικής διϋδρογενάσης (lactate dehydrogenase, LDH), που παράγονται από οριμένες μορφές όγκων. Με τη μελέτη των δεικτών μετά την ορχεκτομή, όπως και στην παρακολούθηση, εκτιμάται η ανταπόκριση στη θεραπεία ή η τυχόν υποτροπή του όγκου.

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι οποιοδήποτε οζίδιο εμφανισθεί στους όρχεις δεν είναι καρκίνος.
Άμεσα ο ασθενής σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται σε ένα από τους δύο όρχεις.
Είναι πολύ σημαντικό οι άνδρες να κάνουν αυτοεξέταση των όρχεων τους εικ.3.

αυτό-εξέταση των όρχεων καρκίνος όρχεωνΕικόνα 3. Αυτό-εξέταση των όρχεων

Η αυτοεξέταση είναι καλό να γίνεται μια φορά το μήνα.
Η καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό είναι μετά από ένα ζεστό ντους ή μετά από το μπάνιο εικ.4.
Το ζεστό νερό χαλαρώνει το δέρμα του όσχεως και έτσι κάνει την εξέταση ευκολότερη.
Σταθείτε μπροστά από ένα καθρέφτη. Κοιτάξετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή πρήξιμο στο δέρμα του οσχέου
Εξετάστε τον κάθε όρχη και με τα δύο χέρια. Τοποθετείστε τον δείκτη του χεριού μαζί με τα μεσαία δάκτυλα από πίσω από τον όρχη και τον αντίχειρα μπροστά και ψηλαφίστε τον προσεκτικά. Μην εκπλαγείτε εάν ο ένας όρχης είναι λίγο μεγαλύτερος από τον άλλο. Αυτό είναι φυσιολογικό
Ψάξτε να βρείτε εάν υπάρχει κάποιο οζίδιο που να βρίσκεται πάνω στους όρχεις στις πλευρές τους

καρκίνος όρχεων αυτοεξέταση ζεστό νερό δέρμα Εικόνα 4. Η αυτοεξέταση είναι καλό να γίνεται μια φορά το μήνα.Το ζεστό νερό χαλαρώνει το δέρμα 

Θεραπεία του καρκίνου των όρχεων

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου των όρχεων έχει μεγάλη σημασία διότι οδηγεί στην πλήρη ίαση
Γι αυτό η αυτοεξέταση των όρχεων πρέπει να γίνεται συστηματικά
Αποκατάσταση της κρυψορχίας έγκαιρα στη παιδική ηλικία
Ορχεκτομή κρυψόρχη μετά τη παιδική ηλικία

Η ριζική ορχεκτομή εικ.5, αποτελεί την άμεση θεραπεία της πρώτης στιγμής, που γίνεται με υψηλή βουβωνική τομή και διάνοιξη του βουβωνικού πόρου και χωριστή απολίνωση του σπερματικού πόρου και των αγγειακών του στοιχείων. Στη συνέχεια εξωτερικεύεται ο όρχις με την επιδιδυμίδα και τον σπερματικό τόνο, με τα περιβλήματά τους, αποφεύγονται δηλαδή οι χειρισμοί στον όγκο πριν την απολίνωση των αγγείων, για την αποφυγή της διασποράς κατά τους χειρισμούς.

Αμέσως μετά την ορχεκτομή αρχίζει η σταδιοποίηση της νόσου, διότι θα δείξει παράλληλα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης, αν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία. Στις περιπτώσεις που ο όγκος είναι εντοπισμένος στον όρχι μόνο (στάδιο Ι) και οι δείκτες επανέλθουν στις φυσιολογικές τους τιμές, αν προεγχειρητικά ήταν υψηλές, η παρακολούθηση και μόνο, που γίνεται σε ειδικό Ογκολογικό Κέντρο (πρωτόκολλα παρακολούθησης) με τακτικό, περιοδικό έλεγχο των δεικτών και με την αξονική τομογραφία, συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ίασης (80%).

καρκίνος όρχεων ριζική ορχεκτομήΕικόνα 5. Παρασκεύασμα Ορχεκτομής

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στις ιστολογικές μορφές των όγκων των όρχεων από τα γεννητικά κύτταρα, όπου διακρίνουμε δύο κύριες κατηγορίες, τα σεμινώματα (35% των όγκων) και τους μη σεμινωματικούς όγκους (65%), με συνηθέστερα είδη το εμβρυϊκό καρκίνωμα (20%), το τεράτωμα (5%) και τους μεικτούς όγκους (40%), όπου συνυπάρχουν στοιχεία του εμβρυϊκού καρκινώματος και του τερατώματος και σε μικρά ποσοστά και στοιχεία του σεμινώματος.

Μία σπάνια μορφή μη σεμινωματικού όγκου είναι το χοριοκαρκίνωμα (1%), που είναι το μόνο που δίνει μεταστάσεις δια της αιματικής οδού, στους πνεύμονες κυρίως, ενώ οι άλλοι όγκοι δημιουργούν λεμφογενείς μεταστάσεις, πρώτα στα επιχώρια λεμφογάγγλια (παρά την πύλη του νεφρού, οπισθοπεριτοναϊκά γάγγλια). Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η νόσος ταξινομείται στο στάδιο ΙΙ , ενώ στο στάδιο ΙΙΙ, οι μεταστάσεις έχουν επεκταθεί σε γάγγλια και όργανα, πάνω από το διάφραγμα .

Αν η σταδιοποίηση δείξει συστηματική (μεταστατική) νόσο ή οι τιμές των δεικτών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η συνδυασμένη χημειοθεραπεία, με τη χρήση τριών συνήθως φαρμάκων (bleomycin, etoposide, cisplatin), αποτελεί την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Αυτό ισχύει τόσο για τους μη σεμινωματικούς όγκους, σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, όσο και για τα αμιγή σεμινώματα.σταδίου ΙΙΙ. Σε περιπτώσεις σεμινωμάτων ΙΙου σταδίου η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία της κοιλιάς αποτελεί την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Όταν παρά τη χημειοθεραπεία, συμβαίνει να παραμένει υπολειμματικός όγκος στην κοιλιά (διογκωμένα γάγγλια στην αξονική,, συνιστάται η αφαίρεση της μάζας αυτής (οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός).

Με χημειοθεραπεία 3 έως 4 κύκλων, αντιμετωπίζονται και οι ασθενείς Ιου σταδίου, που παρακολουθούνται συστηματικά μετά την ορχεκτομή και παρουσιάζουν αύξηση στις τιμές των δεικτών και μεταστάσεις στα οπισθοπεριτοναϊκά γάγγλια  Γενικά στους όγκους των όρχεων, η πενταετής επιβίωση που ακολουθεί τη ριζική ορχεκτομή με συμπληρωματική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, φθάνει το 90-95%.


ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΤΩΝ  ΟΡΧΙΚΩΝ  ΟΓΚΩΝ

Όγκοι από τα γεννητικά κύτταρα         Όγκοι του στρώματος         Άλλοι όγκοι
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Σεμινώματα                                  Όγκοι από τα κύτταρα Leydig      Λέμφωμα
-  Μη σεμινωματικοί όγκοι
α. Εμβρυϊκό καρκίνωμα
β. Τεράτωμα
γ. Χοριοκαρκίνωμα
δ. Όγκοι λεκιθικού ασκού
- Μεικτοί όγκοι
(σεμίνωμα και μη σεμινωματικοί)


ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΧΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ

Στάδιο                                Επέκταση της νόσου                   ΤΝΜ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιον                              Όγκος εντοπισμένος στον όρχι            Τ1-Τ4
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΙΙον (Α,Β,C)             Μεταστάσεις στα επιχώρια γάγγλια       Ν1-Ν3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Απομακρυσμένες μεταστάσεις
σε γάγγλια πάνω από το διάφραγμα          M1a
ΙΙΙον                                       ή τους πνεύμονες

Άλλα απομακρυσμένα όργανα               M1b
------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΟΡΧΙΚΩΝ  ΟΓΚΩΝ

Στάδιο                                                                   Θεραπεία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιον
- Σεμινώματα……………………..Παρακολούθηση ή Ακτινοβολία επιχωρίων γαγγλίων

- Μη σεμινωματικοί όγκοι……….Δείκτες φυσιολογικοί....……………Παρακολούθηση
Αύξηση δεικτών…………………3 έως 4 κύκλοι Χ/Θ

Δείκτες ανεβασμένοι
Επάνοδος στα φυσιολογικά ……..3 έως 4 κύκλοι Χ/Θ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΙΙον
- Σεμινώματα…………………………Ακτινοβολία οπισθοπεριτοναϊκών γαγγλίων
- Μη σεμινωματικοί όγκοι……………Συστηματική χημειοθεραπεία
(bleomycin, etoposide, cisplatin)

IIIον
- Σεμινώματα
- Μη σεμινωματικοί όγκοι……………Συστηματική χημειοθεραπεία
(bleomycine, etoposide, cisplatin)

Υπολειμματικός όγκος στην κοιλιά…..Οπισθοπεριτοναϊκός Λεμφαδενικός Καθαρισμός
Pin It
 
Health & LifeStyle στο Facebook
English French German Italian Russian Spanish
Πέτρος Θάνος χειρουργός ουρολόγος Θεσσαλονίκη
αληθινές ιατρικές ιστορίες πραγματικά ιατρικά περιστατικά υγείας
egnatia

Δημοσιεύσεις Υγείας

Ενημερωτικό Δελτίο

Θέλετε να λαμβάνετε τα νέα του uromed.gr?
Όνομα:
Email: