Ανδρική ουρήθρα ανατομία

Η ουρήθρα παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στα δύο φύλα. Στον άνδρα η περιφερική ουρήθρα εξυπηρετεί συγχρόνως και το γεννητικό σύστημα.

Η ανδρική ουρήθρα έχει μήκος 20 περίπου εκατοστά και διακρίνεται σε δύο μοίρες, την οπίσθια και την πρόσθια ουρήθρα. Η οπίσθια ουρήθρα, περιλαμβάνει την προστατική μοίρα, που περιβάλλεται από τον προστάτη και την υμενώδη μοίρα ή μεμβρανώδη ουρήθρα, το μικρό τμήμα της που περιβάλλεται από τις γραμμωτές μυϊκές ίνες του ουρογεννητικού τριγώνου. Στην οπίσθια επιφάνεια της προστατικής ουρήθρας, λίγο πριν τη μετάπτωσή της στην υμενώδη, υπάρχει μικρό έπαρμα, το σπερματικό λοφίδιο όπου εκβάλλουν οι εκσπερματιστικοί πόροι.

ανδρική ουρήθρα ανατομίαανδρική ουρήθρα εκσπερματιστικοί πόροι σπερματικό λοφίδιο

ανδρική ουρήθρα ανατομία πεϊκή ουρήθρα βλεννογόνο

Εικόνες της Ανδρικής Ουρήθρας

Η πρόσθια ουρήθρα αρχικά πορεύεται μέσα στο βολβό του σπογγιώδους σώματος , βολβώδης ουρήθρα και στη συνέχεια στο σώμα του ως πεϊκή ουρήθρα. Η τελική της μοίρα αντιστοιχεί στη βάλανο, η βαλανική μοίρα ονομαζόμενη και σκαφοειδής βόθρος. Το τοίχωμα της ουρήθρας αποτελείται από ένα μόνο χιτώνα το βλεννογόνο.

Η αιμάτωση της ανδρικής ουρήθρας και η αποχέτευση του φλεβικού αίματος και της λέμφου, σχετίζεται άμεσα με εκείνη των στοιχείων του πέους.